Języki

Aktualności

'śr. 29.04.2015 13:57:50'

Podczas Gali, którą swoją obecnością zaszczycili Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki oraz Stanisław Kogut – Senator RP i Prezes Zarzadu IGTL, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe tym, którzy przyczynili się do rozwoju polskiego transportu szynowego oraz aktywnie wspierali Izbę swą wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Z ramienia naszej spółki Państwowy Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał m.in. Henryk Niemczyk – dyrektor Zakładu Infrastruktury Kolejowej ZUE S.A. 

'pt. 06.03.2015 15:27:11'

W dniu 6 marca 2015 r. wpłynęła do Spółki informacja o wyborze przez zamawiającego -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji – Oddział we Wrocławiu - oferty złożonej przez ZUE S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice - Sosnowiec Jęzor”.

'wt. 17.02.2015 11:48:35'

ZUE S.A. podpisało w dniu 16 lutego 2015 roku list intencyjny dotyczący przejęcia 70% udziałów w firmie RAILWAY gft Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („RAILWAY”).

'wt. 08.07.2014 08:14:22'
W dniu 4 lipca 2014 roku DÚHA a.s. z siedzibą w Prešov, Słowacja, lider konsorcjum, w którego skład wchodzi ZUE S.A.
 

Instytucje Rynku Kapitałowego

Kontakt

 

ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków  
   
centrala: +48 12 266 39 39
zarząd: +48 12 269 35 88
+48 12 269 35 89 (fax)
księgowość:

+48 12 295 02 80

controlling:

+48 12 295 02 93

zaopatrzenie: +48 12 295 02 63
dyspozytornia: +48 12 686 07 21
+48 12 686 07 22 (fax)
   
NIP: 679-27-40-329
REGON: 356578200
KRS: 0000135388
REJESTR: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.757.520,75 zł (wpłacony w całości)
 
e-mail: zue@zue.krakow.pl

 

Certyfikat rzetelności

Od 28-05-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma.

Grupa ZUE